ИЗКУШЕНИЯ
Предупреждения от историята на Израел
(1 Кор. 10:1-13)


10:1 Защото, братя, желая да знаете, че, макар да са били бащите ни всички под облака, и всички да са минали през морето, 2 и в облака и в морето всички да са били кръстени от Моисея, 3 и всички да са яли от същата духовна храна, 4 и всички да са пили от същото духовно питие, (защото пиеха от една духовна канара, която ги придружаваше; и тая канара бе Христос), 5 пак в повечето от тях Бог не благоволи; затова ги измори в пустинята. 6 А в тия неща те ни станаха примери, та да не похотствуваме за злото, както и те похотствуваха. 7 Нито бивайте идолопоклонници, както някои от тях според писаното: "Людете седнаха да ядат и да пият, и станаха да играят". 8 Нито да блудстваме, както блудстваха някои от тях, и паднаха в един ден двадесет и три хиляди души. 9 Нито да изпитваме Господа, както някои от тях Го изпитаха, и погинаха от змиите. 10 Нито роптайте, както възроптаха някои от тях, и погинаха от изтребителя. 11 А всичко това им се случи за примери, и се написа за поука нам, върху които са стигнали последните времена. 12 Така щото, който мисли, че стои, нека внимава да не падне. 13 Никакво изкушение не ви е постигнало освен това, което може да носи човек; обаче, Бог е верен, Който няма да ви остави да бъдете изкушени повече, отколкото ви е силата, но заедно с изкушението ще даде и изходен път, така щото да можете да го издържите.

ЗА НАЧАЛО:
1. Коя е някоя от семейните ви традиции за отбелязване на празници? Как семейството ви се опитва да възпоменава миналото?

РАЗСЪЖДАВАНЕ:
1. Към какъв период от историята на Израел ни препраща Павел в стихове1-5 (виж Изход 13-17)? В какво тези опитности са подобни на християнските тайнства? Преживяванията на Израел с Господа защитаваха ли всички израелтяни? Защо да или защо не? На каква истина учат вярващите тези преживявания?
2. Какви четири примера от историята на Израел избира Павел? Как те се отнасят към четири проблема в църквата в Коринт, с които Павел се е занимавал? Каква е целта на Павел?
3. Как Бог демонстрира верността Си във време на изкушение? Как те кара да се чувстваш това?


ЛИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Мислиш ли, че примерите в този откъс могат да служат като предупреждения за християните днес? Защо да или защо не? Как това влияе на твоите нагласи и действия?
2. Какво си научил от изкушенията, с които успешно си се справил? А от тези, с които не си се справил? От кои си израснал повече? Защо?
3. С какви изкушения си се справил победоносно тази седмица? Усети ли Божието действие както е описано в ст.13? По какъв начин?

NB: Вероятно ще забележите, че в ст.13 горе има разлика в думите изкушени, изкушение, които се използват в бълг. Библия като изпитани, изпитание. Проучването на гръцкия оригинал, както и на няколко други уважавани версии на Библията, потвърди варианта на учебника с уроците за дом.група, който използваме, затова го оставяме в този вид.