МОЯТА ВЯРА
Духовни благословения в Христа
(Ефесяни 1:3-14)

1:3 Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Иисус Христос, който в Христос ни е благословил с всяко духовно благословение в небесните места; 4 както ни е избрал в Него преди основаването на света, за да бъдем свети и без недостатък пред Него в любов; 5 като ни е предопределил да бъдем осиновени за Него чрез Иисус Христос по благоволението на Своята воля, 6 за похвала на славата на Своята благодат, с която ни е дарил във Възлюбения Си. 7 В Него имаме изкупление чрез Неговата кръв, опрощаването на прегрешенията според богатството на Неговата благодат, 8 която е направил да изобилства за нас във всяка мъдрост и разбиране, 9 като ни е открил тайната на волята Си според благоволението, което е положил в Себе Си, 10 за да се приложи, когато се изпълнят времената: да се обедини като цяло в Христос всичко – и това, което е на небесата, и това, което е на земята – в Него. 11 В Него и ние бяхме взети за наследство, като бяхме предопределени за това според намерението на Бога, който върши всичко по решението на Своята воля, 12 така че да бъдем за похвала на Неговата слава – ние, които отпреди се надявахме на Христос. 13 В Него и вие, като чухте словото на истината – благовестието на вашето спасение – и като повярвахте в Него, бяхте запечатани със Светия Дух на обещанието, 14 който е залог за нашето наследство, докато бъде изкупено притежанието на Бога за похвала на Неговата слава.

ЗА НАЧАЛО:
Кое е най-доброто ти лекарство, когато си в мрачно настроение?

РАЗСЪЖДАВАНЕ:
1. При прочитане на пасажа, как би определил тона на Павел?
2. Как би описал със свои думи „благословенията в Христа”, споменати в ст.3-9? Как те са свързани с хвалението на Бога?
3. От стиховете 3-14 отбележи онези действия и описателни думи, които се отнасят до работата на Отец, Исус и Святия Дух. Какво ти показва това за Бога? За връзката Му с нас? Неговите цели за нас?
4. Как Неговата инициатива да ни избере (ст.4) се отнася към нашето вярване (ст.13)? Как знаеш дали ти си „избран” или „осиновен” или „предопределен”?
5. Кои фрази от този откъс можеш да използваш, за да дефинираш своето предназначение като християнин?

ЛИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Кое в този пасаж най-много те мотивира да хвалиш Бога? Защо?
2. Кои са някои от най-големите ползи за теб от Божията благодат? Как реалността на Неговата благодат променя начина, по който виждаш себе си? Коя част от Божия план най-много те обърква? Коя те насърчава най-много?
3. Какво е нужно да промениш в твоя начин на живот, за да изживееш за Негова слава тази седмица?