МОИТЕ ЖЕЛАНИЯ
Да следваме настойчиво целта
(Филипяни 3:12-4:1)

3:12 Не че съм сполучил вече, или че съм станал вече съвършен; но гоня изподир, дано уловя, понеже и аз бях уловен от Христа Исуса. 13 Братя, аз не считам, че съм уловил, но едно правя, - като забравям задното и се простирам към предното, 14 пускам се към прицелната точка за наградата на горното от Бога призвание в Христа Исуса. 15 И тъй, ние, които сме зрели, нека мислим така; и ако мислите вие нещо другояче, Бог ще ви открие и него. 16 Само нека живеем според това, в което сме достигнали [същото да мъдруваме] 17 Братя, бъдете всички подражатели на мене и внимавайте на тия, които се обхождат така, както имате пример в нас. 18 Защото мнозина, за които много пъти съм ви казал, а сега и с плач ви казвам, се обхождат като врагове на Христовия кръст; 19 чиято сетнина е погибел, чийто бог е коремът, и чието хвалене е в това, което е срамотно, които дават ума си на земните неща. 20 Защото нашето гражданство е на небесата, откъдето и очакваме Спасител, Господа Исуса Христа, 21 Който ще преобрази нашето унищожено тяло, за да стане съобразно с Неговото славно тяло, по упражнението на силата Си да покори и всичко на Себе Си. 4:1 Затова, възлюбени и многожелани мои братя, моя радост и мой венец, стойте така твърдо в Господа, възлюбени мои.


ЗА НАЧАЛО:
1. Коя е най-голямата награда или приз, който сте получавали? Ако можехте да избирате, каква награда бихте искали да спечелите? Защо?
2. Когато става дума за вашия идеал за начин на живот, на кого приличате повече – на пионер, който винаги продължава напред или на заселник, който се установява на едно място?


РАЗСЪЖДАВАНЕ:
1. Когато Павел използва метафората за надбягване по писта, къде си представя той себе си в своя духовен живот? Към каква награда се стреми? Как смята да достигне целта си?
2. Постижим ли е перфекционизмът за християнина? Защо да или защо не?
3. Как би трябвало християните да разрешават различията помежду си (ст.15-17)? А различията с „враговете” (3:18, 4:1)? Какви са тези различия? Кои са тези врагове?


ЛИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Кои са някои от бяганията с препятствия, които изминахте успешно през тази година в бягането към наградата? Кое е бягането с препятствия, което непосредствено ви предстои?
2. Сравнете живота си точно сега с едно състезание по надбягване. Къде се намирате в момента – отстрани на пистата? Или загрявате? На стартовата линия? Или с всички сили бягате преди финала?