СИЛНИТЕ МИ СТРАНИ
Работник, одобрен от Бога
(2 Тимотей 2:14-26)


14 Това им напомняй и заръчвай, пред Господа да не влизат в препирни за дребнавости, което никак не ползва, а е за развращаване на слушателите. 15 Старай се да се представиш одобрен пред Бога работник, който няма от какво да се срамува, като излагаш право словото на истината. 16 А отдалечавай се от скверните празнословия, защото те ще отиват още по-далеч в нечестие, 17 и учението на такива ще разяжда като гангрена; от които са Именей и Филет, 18 които се отстраниха от истината, като казват, че възкресението е вече станало, та събарят вярата на някои. 19 Но твърдата основа, положена от Бога, стои, имайки тоя печат: Господ познава Своите Си, и: Всеки, който изповяда Господното име, да отстъпи от неправдата. 20 А в един голям дом съдовете не са само златни и сребърни, но и дървени и пръстни; и едни са за почтена употреба, а други за непочтена. 21 Прочее, ако някой очисти себе си от тия заблуждения, той ще бъде съд за почтена употреба, осветен, полезен на стопанина, приготвен за всяко добро дело. 22 Но отбягвай младежките страсти; и заедно с тия, които призовават Господа от чисто сърце, следвай правдата, вярата, любовта, мира. 23 А отричай се от глупавите и просташките разисквания, като знаеш, че пораждат крамоли. 24 А Господният слуга не бива да е крамолник, но трябва да бъде кротък към всичките, способен да поучава, търпелив; 25 с кротост да увещава противниците, та дано би им дал Бог покаяние, за да познаят истината 26 и да изтрезнеят, като се избавят от примката на дявола, (от когото са уловени живи), за да вършат Божията воля.


ЗА НАЧАЛО:
Когато имате някакво голямо семейно събиране – коя е онази тема, която със сигурност предизвиква спорове между вас? Кой кого провокира? Кой кого прекъсва? Как и къде обикновено свършва спорът?


РАЗСЪЖДАВАНЕ:
1. Каква е разликата между „скверните”, „глупави” и ,,просташки” спорове (ст.16,23) и защитаването на вярата (ст.24-26)?
2. Извадете от този пасаж и направете списък с онези неща, към които един християнин трябва да се стреми. Как всяко от нещата в списъка допринася за богоугодния живот? Направете още един списък с онези неща в пасажа, от които християнинът трябва да бяга. Как те отклоняват християнина от усилията му да изгражда богоугоден живот?
3. Как аналогията в ст.20-21 отразява тези списъци?
4. В контекста на ст.22-26 как покаянието включва ума? Волята? Съвестта?


ЛИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Как ще оцените себе си по скала от 1 до 10 със стойности за християнско разговаряне и за скверно бръщолевене, ако 1 съответства на „върху това трябва да поработя”, а 10 – на „чудесно се справям в това”? А по отношение на богоугоден или небогоугоден начин на живот?
2. Как можеш да започнеш да излъскваш някои от запрашените, рутинни „вещи” в твоя живот, за да са годни за специална употреба от Бога (ст.20-21)? В стих 22 Павел ни призовава да преследваме четири цели – върху коя от тях чувстваш, че имаш нужда да поработиш тази седмица? Как смяташ да направиш това?