ЗАПОЧВАНЕ ОТ НАЧАЛО
Деца на Бога
(1 Йоан. 2:28-3:10)

2:28 Дечица, и сега пребъдвайте в Него, та когато се яви, да имате дръзновение, и да се не посрамим пред Него в пришествието Му. 29 Ако знаете, че Той е праведен, знайте, че и всеки, който върши правда, е от Него роден.
3:1 Вижте каква любов е дал нам Отец, да се наречем Божии чада; а такива и сме. Затова светът не познава нас, защото Него не позна. 2 Възлюбени, сега сме Божии чада, и още не е станало явно какво ще бъдем; но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще Го видим както е. 3 И всеки, който има тая надежда на Него, очиства себе си, както е Той чист. 4 Всеки, който върши грях, върши и беззаконие, защото грехът е беззаконие; 5 и знаете, че Той се яви да носи греховете. В Него няма грях. 6 Никой, който пребъдва в Него, не съгрешава; никой, който съгрешава, не Го е видял, нито Го е познал. 7 Дечица, никой да не ви заблуждава: който върши правда, праведен е, както и Христос е праведен. 8 Който върши грях, от дявола е; защото дяволът отначало съгрешава. Затова се яви Божият Син, да съсипе делата на дявола. 9 Никой, който е роден от Бога, не върши грях, защото неговият зародиш пребъдва в Него; и не може да съгрешава, защото е роден от Бога. 10 По това се разпознават Божиите чада и дяволските чада; никой, който не върши правда, не е от Бога, нито оня, който не люби брата си.

ЗА НАЧАЛО:
1. За какви гости ще си направиш труд да изчистиш дома си: твоите родители? Родителите на съпруга/та ти? Твоя пастор? Някоя знаменитост?
2. Смяташ ли, че родителите трябва да отървават децата си от неприятностите, които забъркват след 15 годишната им възраст? Защо?


РАЗСЪЖДАВАНЕ:
1. С какво още авторът Йоан ни поощрява тук да стоим в Христос и да бъдем Божии деца?
2. Какво означава да сме Божии деца: да сме свободни от всякакъв грях? Да сме приети въпреки греха ни? Да сме по детски зависими? Просто да сме непослушни от време на време?
3. Защо Божиите деца не са приети от света (3:1, 2, 6, 9, 10)?
4. Какво казва Йоан за греха и грешника: че християнинът „не може” да съгрешава? Че християнинът не греши „постоянно”? Че грехът за християнина е невъзможен? Несъвместим? Неуместен?
5. Кои са двете лъжливи учения относно греха, които Йоан атакува в писмото си (виж 1:6-2:2 и 3:3-10)?


ЛИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Какво те мотивира да живееш чист и свят живот?
2. Смяташ ли, че съпротивяването на старите греховни желания става по-лесно или по-трудно с напредването на възрастта?
3. Когато си се провалял, какво ти е помагало най-много да изправиш отношението си с Бога и да продължиш живота си нататък?