БЕЗПОКОЙСТВОТО
Не се безпокойте
(Матей 6:25-34)


Матей 6:25-34 Затова ви казвам: Не се безпокойте за живота си, какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си, какво ще облечете. Не е ли животът повече от храната, и тялото от облеклото? 26 Погледнете на небесните птици, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират: и пак небесният ви Отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях? 27 И кой от вас може с грижене да прибави един лакът на ръста си? 28 И за облекло, защо се безпокоите? Разгледайте полските кремове как растат; не се трудят, нито предат; 29 но казвам ви, че нито Соломон с всичката си слава не се е обличал като един от тях. 30 Но ако Бог така облича полската трева, която днес я има, а утре я хвърлят в пещ, не ще ли много повече да облича вас маловерци? 31 И тъй не се безпокойте, и не думайте: Какво ще ядем? или: Какво ще пием? или: Какво ще облечем? 32 (Защото всичко това търсят езичниците), понеже небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това. 33 Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави. 34 Затова, не се безпокойте за утре, защото утрешният ден ще се безпокои за себе си. Доста е на деня злото, което му се намери.

ЗА НАЧАЛО:
1. Как най-добрият ти приятел би описал твоя избор на облекло? Като проядено от молци? Като натруфено с пера? Като оскъдна покривка за тялото? Или като супер издокарано?


РАЗСЪЖДАВАНЕ:
1. Как изборът ти на съкровище, господар и зрение (ст.19-24) се отразява на отношението ти към живота (ст.25-27)?
2. На какво те учи Божията грижа към птиците и полските кремове? Как Бог ни освобождава от нашите дертове за материални неща?
3. Как трудът се вписва в този пасаж? А вярата?


ЛИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Защо да се молиш като можеш да се безпокоиш? Какво най-много те кара да се безпокоиш?
2. Какво ти дава най-голямо чувство за сигурност?
3. Как можеш да измериш дали търсиш Божието царство на първо място (или на второ, или на трето)? Кое показва как измерваш твоите характер (5:3-12), влияние (5:13-16), праведност (5:17-48) и религиозни дейности (6:1-18), както и загриженост за материалните неща (6:19-34)?


ВГЛЕЖДАНЕ В ПИСАНИЕТО:

1. Ако имаш право на три желания, кои три би избрал от списъка по-долу:

да спечеля лотарията: никога
едно дълбоко и трайно приятелство: вече да не се налага да работя някой, който завинаги да остане с мен
сигурна работа: доживотно
щастие: живот пълен с радости и изненади гарантирана и с привилегии
успех: известност и признание в дадена област
живот без стрес: без болка,
упътване: да зная какво искам да правя с без усилие, без напрежение живота си
сплотено семейство: без кавги,
добро здраве: дълъг живот, пълен с енергия с много любов и подкрепа и жизненост
силна, духовна вяра: дълбока, удовлетворяваща връзка с Бога

2. Прочетете Мат.:25-34. Какво означава «Не се безпокойте за живота си ...»?
а) всичко ще бъде наред;
б) не се поти за дребни работи;
в) Бог ще те измъкне от затруднението;
г) излез от скоростната отсечка;
д) вземи се в ръце.

3. Какво означава «Но първо търсете Неговото царство...»?
а) отърви се от луксозната си кола;
б) сложи Бог на първо място и си задръж скъпата кола;
в) първо свери нещата с Бога;
г) купувачите на среден клас автомобили са по-разумни;

4. Какво казва Исус тук: «Ето защо, не се безпокойте за утрешния ден...»?
а) не планирай за утре;
б) планирай за утре, за да не ти е притеснено;
в) живей за днес;
г) приеми нещата такива, каквито дойдат;
д) довери се на Бог за нещата, които не са в твоя власт.

5. Какъв е духовният принцип в този пасаж?
а) намали скоростта и живея по-дълго;
б) ако не търпиш горещината край печката, излез от кухнята;
в) християните никога нямат проблеми;
г) ако нещо те тревожи, отпиши го;
д) отпусни се, Бог е в контрол.

ВГЛЕЖДАНЕ В МОЯ ЛИЧЕН ЖИВОТ:

1. Обозначи всяко от безпокойствата в списъка по-долу с един от посочените символи.
Р – най-голямата грижа за родителите ми;
Х - нищо не мога да направя по този въпрос;
† – нещо, което мога да предам в Божията ръка и да забравя за него;
- 5 - главната ми грижа преди 5 години;
+ 5 - главната ми грижа след 5 години;
* - главната ми грижа сега.

___ Деца: да се справят отлично в училище;
___ Родители: остаряват;
___ Работа: да я намеря или да я изгубя;
___ Пари: не са достатъчно;
___ Напредък: да продължа нагоре;
___ По-големите деца: да не би да не успеят;
___ Преходен период: да започна отначало;
___ Средна възраст: разминаване с очакванията;
___ Здраве: като не мога да работя, не мога да плащам сметките;
___ Пенсиониране: чувствам се безполезен;
___ Бъдеще: да ме изоставят сам;
___ Нещастни случаи: да пострада любим човек.

2. Ако трябва да приемеш на сериозно библейския пасаж, как това би се отразило на списъка по-горе?
а) би променило всичко;
б) би променило няколко неща;
в) би променило начина, по който гледам на нещата;
г) нищо не би променило.

3. Как се чувстваш след това преглеждане на личните дела?
а) облекчен;
б) разгневен, защото тези грижи не отминават;
в) объркан, защото знам, че не трябва да се държа така;
г) ще трябва да помисля за това.