ОТХВЪРЛЯНЕ
Слава на Бога за живата надежда
(1 Петрово 1:3-12). 3 Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Иисус Христос, който според голямата Си милост ни новороди за жива надежда чрез възкресението на Иисус Христос от мъртвите, 4 за наследство нетленно и неопетнено, и което не повяхва, запазено на небесата за вас, 5 които с Божията сила сте пазени чрез вяра за спасение, готово да се открие в последното време, 6 в което вие се радвате, макар и за малко време да поскърбите сега, ако е потребно, в различни изкушения, 7 така че изпитването на вашата вяра – по-скъпоценна от златото, което е преходно, но пак се изпитва чрез огън – да излезе за хвала и почест, и слава, когато се яви Иисус Христос, 8 когото любите, без да сте Го видели, в когото като вярвате, без сега да Го виждате, се радвате с неизказана и преславна радост, 9 като получавате следствието на вярата си – спасението на душите. 10 За това спасение търсиха и изследваха пророците, които пророкуваха за благодатта, която е за вас, 11 като издирваха кое или какво време посочваше Христовият Дух, който беше в тях, когато предизвестяваше страданията на Христос и последващите ги слави. 12 И им се откри, че не за себе си, а за вас служеха те в това, което сега ви се извести чрез онези, които ви проповядваха благовестието чрез Светия Дух, изпратен от небесата, в което и ангели желаят да надникнат.


ЗА НАЧАЛО:
1. Ако не е възможно да живееш в тази страна, къде би избрал да живееш? Защо?
2. Когато бяхте тийнейджър, какви неща са ви избирали да извършите? Какво беше усещането?


РАЗСЪЖДАВАНЕ:
1. Според вас, поради какви обстоятелства, срещу които са били изправени получателите на посланието, Петър е трябвало да пише така?
2. Какво дело извършва в живота ни всяка личност на Бога – Отец, Син и Святи Дух?
3. Какво основание дава Петър на читателите си, за да имат жива надежда?
4. Кои качества на християнина траят вечно?
5. Какви думи, фрази или идеи бихте изброили като „вече налични” в един християнин? Какви бихте включили в списъка на „не налични все още, но за радост – идващи”? Как изброените неща в списъка на „още не наличните” подкрепят онези в списъка на „вече наличните”? Кои присъстват и в двата списъка? Защо?
6. Какво ни кани този пасаж да вярваме и какво ни кара да правим поради тези вярвания?


ЛИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Ако си представиш своята вяра като планинско катерене - какви ситуации в сегашния ти живот ще оприличиш на куки за скалата на вярата, на лесни пътеки, моменти на жажда, великолепни гледки или просто вървене нагоре по пътя? Какво от помощния сак на 1 Петрово ще извадиш при тези ситуации?
2. Пророците се стараеха да разбират нещата повече. Какъв аспект от твоята вяра се стараеш да разбираш повече?
3. При какви огнени обстоятелства и ситуации вярата ти е ставала по-истинска чрез претопяването й до най-съществените елементи?