ОТКАЗВАНЕ
Правата на един апостол
(1 Коринтяни 9:19-27). 19 Защото, въпреки че съм свободен от всички хора, аз сам станах роб на всички, за да спечеля още повече хора. 20 За юдеите станах като юдеин, за да спечеля юдеи; за тези, които са под закон, станах като под закон — въпреки че сам аз не съм под закон — за да спечеля онези, които са под закон; 21 на тези, които нямат закон, станах, като че нямам закон — въпреки че не съм без закон пред Бога, а съм под закона на Христос — за да спечеля онези, които нямат закон; 22 за слабите станах слаб, за да спечеля слабите. За всички станах всичко, така че по всякакъв начин да спася неколцина. 23 И това правя заради благовестието — за да участвам и аз в него. 24 Не знаете ли, че тези, които тичат на игрището, всички тичат, а само един получава наградата? Тичайте така, че да я получите. 25 А всеки, който се състезава, се въздържа във всичко. Те вършат това, за да получат тленен венец, а ние — нетленен. 26 Затова, аз така тичам — не като към нещо неизвестно; така удрям — не като че бия въздуха; 27 а уморявам тялото си и го поробвам, да не би проповядвайки на другите, аз самият да стана неодобрен.

ЗА НАЧАЛО:
1.Кога сте били така удовлетворени от работата си, че сте си мислили „Не ме е грижа дали ще ми платят или не – обичам тази работа”?
2. Как бихте реагирали, ако неочаквано ви отрежат заплатата и трябва да работите радостно, но без пари?
3. Кога доброволното ви служение е било по-важно за Вас от това, което сте правили за прехрана?

РАЗСЪЖДАВАНЕ:
1.Защо Павел обръща такова внимание на въпроса за апостолството? Какъв е подразбиращият се отговор на всеки от въпросите в ст.1? Какви са доказателствата за неговото апостолство?
2.Какви права има той като апостол? В ст.7-12 как Павел илюстрира своето право на финансова подкрепа? Защо Павел не претендира за това право? Какво говори това за самия Павел?
3. Какво принуждава Павел да проповядва благовестието? Каква е неговата заплата или награда за вярна служба (ст.16-18; 23-27)?
4. В ст.19-23, каква е мисионерската стратегия на Павел? Защо тази стратегия е успешна? Как ставането на „всичко за всички” (ст.22) освобождава Павел да бъде наистина себе си?
5. Какъв е смисълът на метафората за тичането (ст.24-27)? За какво в християнския живот се отнася „състезанието”? А „наградата” и „венеца”? „Въздържането във всичко”? „Уморяването на тялото ми”?
6. Как бихте обобщили тази глава в едно-две изречения?


ЛИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Кои са някои от очевидните ти права? Кога последно си се отказвал от тях в полза на някой друг? Как се почувства от това?
2. Кои са някои от правата на твоите водачи? Как ги почиташ, как им се покоряваш, как ги подкрепяш и обичаш?
3. Доколко си готов да се идентифицираш с някого, само и само да го спечелиш за Христос? Би ли участвал доброволно в богослужение заедно с юдеи в съботен ден или с мюсюлмани в петък, с цел да ги придобиеш за Христос? Би ли се съгласил да работиш на по-ниска заплата или да се преместиш да живееш в бедните покрайнини на града с цел да придобиеш онези, които имат по-малка възможност да чуят евангелието? Би ли останал несемеен (несемейна) със същата цел? Можеш ли да си спомниш за ситуация, в която си направил нещо такова? Кои са хората в твоя квартал (общност), които е нужно да бъдат спечелени за Христос?
4. Като използваш спортни термини, как би описал своя тренинг и състезанието, в което тичаш за Христос? Ако си сред 100 случайно избрани християни, които заедно са стартирали в състезанието, къде се намираш ти днес в сравнение с основното ядро бегачи? Защо?