МОЯТА СТОЙНОСТ
Уверяване в своето призоваване и избиране
(2 Петрово 1:3-11)

. 1:1Симон Петър, слуга и апостол на Иисус Христос, до онези, които чрез правдата на нашия Бог и Спасител Иисус Христос са получили еднаква с нас скъпоценна вяра: 2 Благодат и мир да ви се умножи в познаването на Бога и на Иисус, нашия Господ! 3 Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко потребно за живота и за благочестието чрез познаването на Този, който ни е призовал чрез Своята слава и съвършенство, 4 чрез които ни се подариха най-големи и скъпоценни обещания, за да станете чрез тях участници на божественото естество, като сте избягали от произлязлата от страстите поквара в света – 5 точно затова, като положите всяко старание, прибавете на вярата си добродетел, на добродетелта – познание, 6 на познанието – себеобуздание, на себеобузданието – търпение, на търпението – благочестие, 7 на благочестието – братолюбие и на братолюбието – любов. 8 Защото, ако тези добродетели се намират у вас и се умножават, те ви правят да не сте безделни, нито безплодни в познаването на нашия Господ Иисус Христос. 9 Защото онзи, у когото те не се намират, е сляп, късоглед и е забравил, че е бил очистен от старите си грехове. 10 Затова, братя, постарайте се още повече да затвърдявате вашето призвание и избиране, защото, като вършите тези неща, никога няма да се спънете. 11 Понеже така изобилно ще ви се даде достъп във вечното царство на нашия Господ и Спасител Иисус Христос.

ЗА НАЧАЛО:
1. Като тийнейджър – какво желаехте да правите най-много по отношение на кариерата? В областта на спорта? На академичните постижения? В областта на взаимоотношенията?
2. Как желанията ти в тези четири области се промениха през следващото десетилетие? Кое от тези желания продължава да е в сила и днес?

РАЗСЪЖДАВАНЕ:
1. От стихове 1-4, какво е това „всичко потребно за живота”?
2. Щом „всичко” ни е дадено, с каква цел тогава трябва да добавяме на вярата си? И с какво старание (ст.5,10)?
3. Кои седем качества или екипировка трябва пламенно да желаем? Как всяко качество приляга на споменатото преди него?
4. Защо това нравствено развитие и продуктивното познание (ст.8) са така желателни за вярващите (ст.4, 10-11)?


ЛИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Според ст.1, това послание написано ли е и до теб? Защо?
2. От седемте качества в стихове 5-7, кои две чувстваш, че притежаваш в най-голяма мяра? Кои са някои специфични старания, които можеш да добавиш към това, което имаш във всяка област?
3. С Божията сила и с твоето старание, влязъл ли си в решителна схватка? Или гребеш все същата лодка? Защо?