Ние сме се посветили да служим на Бог и на хората като проповядваме Библията и помагаме на нуждаещите се.
БОГОСЛУЖЕНИЯ:

ЧЕТВЪРТЪК - 18:30ч. Седмично Богослужение

НЕДЕЛЯ - 10:00 ч. Сутрешно Богослужение

покажи всички
скрий

КАКВО ВЯРВАМЕ

  • Ние вярваме в Единия Бог и Отец, Творец на небето и земята, Който е Дух, Вечен, и неразделен, Всемогъщ, Вездесъщ и Всезнаещ. Той е свят, праведен, любов, истинен и верен и само на Него подобава поклонение.
  • Ние вярваме, че Бог съществува в три лица /личности/ - Отец, Син и Святи Дух еднакво достойни за поклонение и че тия три са едно.
  • Ние вярваме в Господ Исус Христос, Съвършен Бог и Съвършен човек единствения Спасител на грешниците. Той бе разпнат за нас, умря, беше погребан, възкръсна на третия ден според Писанията и се възнесе на небето и Който ще се върне със слава да съди живите и мъртвите в последния ден.
  • Ние вярваме, че човек бива оправдан пред Бога, само по благодат чрез жива вяра в Исуса Христа, която действа с любов.
  • Ние вярваме в кръщението в Святия Дух, което е различна опитност от новорождението и е начало за проявяване на духовните дарби и служения.
  • Ние вярваме, че Христовата църква се състои от истински новородени, покаяни вярващи, които изповядват Христос и че Главата на Църквата е Сам Христос.
  • Ние вярваме, че тайнствата на Христовата църква са водното кръщение и Господната вечеря (причастието).
  • Ние вярваме, че Библията е Боговдъхновеното откровение на Божията воля към човеците и е съвършено правило за вяра и богоугоден живот. Приемаме, че Старият Завет съдържа 39 книги, а Новият - 27 книги или всичко 66 книги, които са признати за канонически.
Copyright© Blagovestie.com 2001-2012 , Всички права запазени.