ХРИСТИЯНСТВО И ЛЪЖЕУЧЕНИЯ

 

Всеобщо разпространено е мнението, че всички пътища на вяра водят към Бога. Разглеждайки някои от разпространените култове, достигаме до заключението, че те се различават много съществено от Християнството. Както е очевидно, че пътувайки от Бургас към Варна, не поемаш посока Малко Търново, така и пътувайки към Бог и Царството Му, трябва да вървим по правилния път. Апостолите през цялото си служение е трябвало да се борят срещу лъжеученията. Така и съвременният вярващ трябва да се опълчи срещу измамата на днешните култове и секти.
Ето някои от най-популярните и техните вярвания:

Свидетели на Йехова

Основател, дата, място:
Чарлз Тейз Ръсъл (1852-1916), по-късно Джоузеф Ф. Ръдърфорд. Основана през 1879г. в Пенсилвания. Център в Бруклин Ню Йорк.
Основен източник:
Всички съвременни публикации на Watchtower, включително Библията,но само техния превод - New World Translation; списания Watchtower и Awake.
Кой е Бог?:
Според свидетелите на Йехова, Бог е една личност, наречена Йехова, и няма Троица. Твърдят, че Исус е първото нещо, което Йехова създава.
Кой е Исус Христос?:
Не вярват, че Исус е Бог. Смятат, че преди живота си на Земята Той е бил Архангел Михаил и че Йехова е създал вселената чрез Него. На Земята Той е бил човек, живял съвършен живот, а след като е умрял на кол (не на кръст), Той е бил възкресен като дух и Неговото тяло е било унищожено. Според тях Исус няма да се върне отново, Той се е връщал без да бъде видян през 1914 г. като дух. Очакват много скоро Той и ангелите да унищожат всички, които не са свидетели на Йехова.
Кой е Святият Дух?:
Твърдят, че Святият Дух не е Бог, нито личност, а по-скоро невидимата сила на Йехова.
Как да се спасим?:
Вярват, че е необходимо кръщение като Свидетели на Йехова и че последователите им печелят вечен живот на Земята чрез „работа от врата на врата”. Според тях спасените на небето са ограничени до 144 000 „помазани” и това число вече е достигнато.
Други убеждения:
Активните членове се насърчават да разпространяват литература от врата на врата. Веднъж годишно участват в Господна вечеря само за „помазани.” Не спазват празници и рождени дни, не гласуват, не работят военни професии и не приемат кръвопреливане.

Мормонство (Светиите на Последния Ден)

Основател, дата, място:
Йосиф Смит (1805-1844), основава Църквата на Исус Христос на Светиите от Последния Ден през 1830 г. В Ню Йорк. Центърът на движението е Солт Лейк Сити, щата Юта.
Основен източник:
Книгата на Мормон.
Кой е Бог?:
Мормоните твърдят, че Бог Отец някога е бил човек, но е станал Бог. Според тях Той има физическо тяло, както и неговата жена, Небесната Майка. Не вярват в триединството – Баща, Син и Святи Дух приемат за трима отделни богове. Вярват, че добрите хора някой ден могат сами да станат богове.

Кой е Исус Христос?:
За мормоните Исус Христос е отделен Бог, Син на Отец и Небесната Майка, и по-голям брат на всички хора и духовни същества. Смятат, че Исус е бил женен. Според тях смъртта на Исус на кръста осигурява спасение на всеки, но не изкупва всички грехове.
Кой е Святият Дух?:
Мормоните приемат, че Святият Дух е флоидообразна материя, чрез която Бог Отец упражнява влиянието си.
Как да се спасим?:
Вярват, че хората ще бъдат възкресени по милост, но спасени (издигнати до богове) чрез дела, вкючващи вярност към църковните лидери, мормонско кръщение, даване на десятък, ръкополагане, брак и тайни храмови ритуали. Според тях няма вечен живот без принадлежност към мормоните.
Други убеждения:
Никакъв алкохол, цигари, кафе или чай. Кръщение от името на мъртвите. Насърчаване на посвещение за двугодишно мисионерство. Печелене на привърженици от врата на врата . Тайни храмови ритуали, достъпни само за членове с добра репутация.

Будизъм

Основател, дата, място:
Буда, възниква 525 пр. Хр. В Индия като разклонение на Хиндоизма.
Основен източник:
Трипитака (три кошници), който съдържа над 100 тома.
Кой е Бог?:
Будизмът е предимно атеистичен. Много будисти не вярват в Бог или в каквито и да е било богове. Други говорят за Буда като всемирно просветлено съзнание или бог.
Кой е Исус Христос?:
Не вярват в Исус Христос.
Кой е Святият Дух?:
Не вярват в Святия Дух.
Как да се спасим?:
Изповядват, че целта на живота е нирвана – елеминиране на всички желания и копнежи и по този начин избягване на страданието. Приемат Осмократния Път като система, която освобождава будистите от желанията им.
Какво става след смъртта?:
Според тях хората нямат душа или дух, а желанията и чувствата на човека могат да се преродят в друг човек. Не вярват, че има небе и ад.
Други убеждения:
Осмократният Път препоръчва правилно знание, намерения, реч, поведение, препитание, правилни усилия, внимание и медитация. Някои будистки групи говорят за вечен Буда (жизнена сила). Други будистки разклонения включват Зен,Нихирен Шошу и Тибетски (окултен) будизъм.                                                                                                                                                                                                         

Често различните култове и религии имат погрешни идеи за това кой е Исус Христос. Ето какво е становището на Библията за следните твърдения:
Исус Христос е Бог. (Йоан 1:1-18; 8:56-58, Колосяни 1:15-20, I Тимотей 3:16)           Има един път към Бога. (I Тим. 2:5-6, Йоан 14:6-7; 3:14-17)

Въпрос:
След всичко това, щастливи ли сте да се наречете християни и защо?