ХРИСТИЯНСТВО И ИСЛЯМ

 

В света има 1.6 млд. (1/4 от световното население) мюсюлмани. Това е най-бързо растящата религия. В България са значително малцинство. Мюсюлманите вярват, че:
А) Авраам и синът му Исмаил са построили първия храм, който сега е Мека;
Б) Бог е дал Тората на Мойсей, но тя е опорочена от юдеите; Бог е дал благовестието на Исус, но то е изкривено от апостолите;
В) Бог е давал откровения на хората, но някои от тези книги са били изгубени или изопачени. Единствената автентична и цялостна книга на Аллах, която днес съществува е Коранът. Тя е запазена, както е открита на пророк Мохамед чрез ангел Гавраил, 610 г. Сл. Хр..
Ислям произлиза от „салаам” – мир, и означава да оставиш някого в мир. Коранът е съставен от 114 глави, написани за 23 години. Мохамеданите го четат, учат наизуст и поучават. ( Който го цитира и наизусти, ще влезе в рая и може да ходатайства за още 10 души от семейството си, които заслужават ада.)

 

Съпоставка на Исляма и Християнството

I. Бог:                 
Ислям: Учи за един Бог и отхвърля Троицата. (Сура 3:64)
Християнство: Има един Бог (I Коринтяни 8:6), Който е в три лица -  Отец,  Син и Святи Дух. (Йоан 1:1-5, Фил. 2:5-8, II Йоан 9, Матей 28:19)

II. Исус:     
Ислям: Исус е пророк като Ной, Авраам, Мойсей, Мохаммед. Отрича Неговата Божественост и по ранно съществуване. (Сура 4:181) Вярва в рождението от дева, но не вярва, че Исус е умрял на кръста, нито че е възкресен. (Сура 4:157)
Християнство: Исус е Христос, Божият Син. (Мат. 13:16-18) Христос е съществувал преди да се роди. (Йоан 1:1-5;14, Кол. 1:15-17) Исус умря на кръст за греховете ни и бе възкресен от мъртвите.

III. Спасение:
Ислям: Спасението е чрез дела. Личната преведност и личният грах се претеглят и което е по-голямо определя спасението. (Сура 23:101-103) Мюсюлманинът може да бъде опростен като се покае за греха. (Сура 39:53-54) Раят е сигурен за мъчениците за Исляма. Можеш да станеш мюсюлманин като изповядаш: ”Няма друг Бог, освен Аллах и Мохаммед е Божият пророк.”
Християнство: Спасението е по благодат, чрез покорна вяра. (Ефес. 8:9, Тит 3:4-7) Исус умря на кръста, за да ни изкупи от греховете. (Римл. 3:21-26,
Евреи 5:9) Човек става християнин като:
А) се покае за греховете си (Д.А. 2:38; 17:30-31);
Б) вярва, че Христос умря за греховете Му (Йоан 8:24, Римл. 10:9-10);
В) изповядваш вяра в Исус като Божий Син (Мат. 10:32-33, Римл. 10:9-10).

IV. Вечен съд:
Ислям: Вярва се във възкресението на мъртвите и съда в последния ден. Раят е за верните, на които ще им се слугува от красиви девици. (Сура 56: 1-38) Адът е за невярващите с вечно мъчение. (Сура 56:39-56)
Християнство: Вярва се във възкресението на мъртвите и съда в последния ден. Ще има ново небе и нова земя за записаните в книгата на Агнето. (Откр. 21:1-7, 9-27; 22:1-5) Огненото езеро е за невярващите и нечестивите. (Откр. 20:15; 21:8)

V. Божието Слово:
Ислям: Има 4 вдъхновени книги: Тора, Забур(Псалмите), Инджил(Евангелието) и Коран. Първите 3 са опорочени. Коранът е последното откровение на Божието Слово.
Християнство: Старият и Новият завет съдържат откровението на Божието Слово. (II Тим. 3:16-17). Божието слово не може да бъде опорочено, но е заразено. (I Петр. 1:23-25, Мат. 24:35, Исая 40:8) Откровението на Божието Слово е пълно и завършено. (II Петр. 3:4, Юда 3 ст.)

 

VI. Молитва, пост, поклонение:
Ислям: Молитва - 5 пъти дневно, в определено време; пост - по време на месец Рамадан; поклонение - в Мека веднъж през живота.
Християнство: Призовава за усърдна молитва, но без строго определено време. (I Сол. 5:17, Кол. 4:2) Постът е личен. (Мат. 6:16-18, Д.А. 13:2-3; 14:23) Поставя ударението на духовния аспект на поклонението. (Йоан 4:23-24, Ефес. 5:19, Кол. 3:16)

VII. Война и отмъщение:
Ислям: Позволява война и отмъщение като за щита срещу преследване. Позволява война като се подпомага вярата срещу неверниците и лицемерите. (Сура 9:73, 123, 29-31; 8:65-69; 61:4, 11, 13; 47:4-6; 9:12-14)
Християнство: Забранява войната и отмъщението. (II Кор. 10:3-5)

VIII. Морал:  
Ислям: Забранява алкохол, хазарт и ядене на свинско. (Сура 5:93-94) Позволява да имаш 4 жени, с които може да се разведеш и ожениш повторно. (Сура 2:229)
Християнство: Забранява делата на плътта. (Гал. 5:19-21) Позволява всяка храна (I Тим. 4:4-5), без кръв и идоложертвено (Д.А. 15:20-29; 21:25) Поучава в моногамност, развод само при прелюбодейство. (Мат. 19:9, I Кор. 7:2)

IX. Отношение към жените:
Ислям: Мъжете имат повече права от жените. (Сура 2:228) Жените не присъстват на публични молитви в джамията. Съпругът може да накаже съпругата си като я лиши от дължимото и ако е необходимо да я бие. (Сура 4:34)
Християнство: Мъжете и жените са сънаследници на благодатта. (I Петр. 3:7, Гал. 3:28-29) Мъжът има отношение на нежност и разбиране към съпругата. (I Петр. 3:7, I Кор. 7:3-5)

Въпроси: