ХРИСТОС  БОГ ЛИ Е?


            В периода на комунистическото управление на страната, беше обичайно да се внушава, че Христос е бил легендарна личност. След демократическите промени в публичното пространство се заговори за Исус като действително живяла историческа личност, но той бе представян най-вече като забележителен нравствен учител, философ и пророк. И въпреки че с излъчването на празнични православни литургии по националните медии все пак се въведе в употреба званието Божия Син, не са много хората, които наистина вярват аргументирано в това. Във всички времена се намират хора, които съзнателно се стремят да опровергаят това твърдение, че Христос е Бог, защото съгласяването с него изисква много ясна лична позиция спрямо това.
Всъщност твърдението, че Христос е Бог, е правено многократно най-вече от самия Него. Никой признат религиозен водач - нито Мойсей, нито Павел, нито Мохамед,  Буда или Конфуций, не е твърдял някога за себе си, че е Бог, освен Исус Христос.

            Какви са доказателствата в полза на твърдението, че Исус е Бог:

  1. Учението на Исус Христос – то е съвършено, окончателно и стои над учението на Мойсей и пророците. Исус никога не е внасял поправки в него, не се е отказвал от думите Си, не ги е променял, не е налучквал истините, не е говорил със съмнения или догадки. Всичко това е коренно различно от другите учители и посланията им.

 

  1. Характерът на Христос – Той беше безгрешен и моралните Му стандарти бяха толкова съвършени, че можеше да предизвика дори и враговете Си с думите: „Кой от вас Ме обвинява в грях?” (Йоан 8:46). Нямаше повод Исус да моли за прошка, макар да казваше на последователите си да правят това. Неговите най-близки ученици свидетелстваха за Него, че „в Него няма грях.” (1 Йоан 3:5) и „Който грях не е сторил, нито се е намерила лукавщина в устата Му.” (1 Петр.2:22).
  1. Христос демонстрира власт над природните сили, което може да е присъщо единствено на Бога, Творец на тези сили. Исус укроти бурята в Галилейско море (Марко 4:41), ходеше по водата, в друг случай превърна водата във вино (Йоан 2), нахрани 5000 души само с 5 хляба и 2 риби, възкреси от смъртта сина на вдовицата от Наин, дъщерята на Яир, приятеля си Лазар.

 

  1. Христос демонстрира власт над болестите и немощите – направи куците да ходят, немите да говорят, слепите да виждат, като някои от изцеленията засягаха вродени проблеми, които не се поддаваха на психосоматично лечение (Йоан 9 гл).
  1. В Христос се изпълняват десетки старозаветни пророчества – светът не познава друга такава личност (Исая 7:14; 8:14; 28:16; 53:1-12; Пс. 22:7-8; 118:22).

 

  1. Възкръсването на Исус от мъртвите – още приживе Той предсказа, че ще бъде умъртвен от враговете си, но  ще възкръсне три дни след това. Това е фундаментално доказателство за Неговата божествена същност.
  1. Влияние на Христос върху човешката история и култура – Шаф е предал това по забележителен начин: „Този Исус от Назарет без пари и армии завладя повече милиони, отколкото Александър, Цезар, Мохамед и Наполеон; без наука и образование, Той пръсна повече светлина върху човешките и божествените неща, отколкото всички философи и учени взети заедно; без красноречието на школите, Той изговори такива думи на живот, каквито не бяха изговаряни никога дотогава и след това резултатите надхвърлят обсега на въздействие на оратора или на поета; без да напише дори една чертичка, Той задвижи повече писалки и осигури теми за повече проповеди, речи и дискусии, научни трудове, произведения на изкуството и песни на хвала, отколкото цялата армия от велики хора на древността и съвремието ни.”

 

  1. Положителната промяна, която приемането на Христос предизвиква в отделната личност и днес.

 

 

КАК БИХТЕ ОТГОВОРИЛИ, ако някой каже, че:

            „Христос умишлено е заблуждавал последователите си с твърдението, че е Бог”?
Дори и тези, които отричат Христовата божественост, твърдят че Той е бил велик учител по нравственост. Исус трудно би могъл да бъде велик нравствен учител, ако в най-критичната точка на Своето учение, тоест божествеността Си, Той умишлено е лъгал.

            „Христос искрено се е самозалъгвал, че е Божий Син”?
През всички векове са се явявали периодично хора, които са твърдели, че са Месията. Днес такива самозванци се считат дори за психично болни. Но когато проследяваме живота на Исус, не срещаме никакво свидетелство за душевно разстройство или нестабилност, които са типични за хората с психични заболявания. Точно обратното – съвършеният характер, учението и чудотворните дела на Исус говорят за призвание и мъдрост от най-висша степен.

            „Христос е бил само добър духовен учител, а твърденията за чудесата и възкресението Му, са били измислени и добавени от последователите Му”?
Нелогично е учениците да оставят семействата си, да предпочетат гоненията и лишенията пред домашния уют и накрая да дадат живота си за измислена от самите тях легендарна божественост на учителя им. Нелогично е едни съзнателни мошеници да проповядват неуморно и последователно за истината. Целият живот и проповядване на Христовите последователи е категорично свидетелство, че те са били очевидци на божествените дела на Исус и твърдо са вярвали в думите Му, че е Божий Син.