Ние сме се посветили да служим на Бог и на хората като проповядваме Библията и помагаме на нуждаещите се.
БОГОСЛУЖЕНИЯ:

ЧЕТВЪРТЪК - 18:30ч. Седмично Богослужение

НЕДЕЛЯ - 10:00 ч. Сутрешно Богослужение

покажи всички
скрий

ЦЪРКОВНИ ДЕЙНОСТИ

Детско служение

Децата имат специално място в Божието сърце, затова Библията съдържа ясно послание относно тяхното възпитание от родителите. Ние вярваме, че Божията воля е в страната ни да израсне едно благочестиво поколение, научено на страхопочитание към Господа още в детството си. Неделното училище е предназначено да помогне на родителите да изпълнят своя дълг да отгледат децата си в Христовата вяра. Ето някои от стиховете, които мотивират екипа от 28 доброволци от Детския отдел, да отдава на децата своите грижи и дарби по време на всяка неделна служба:

"Възпитавай детето отрано в подходящия за него път и то няма да се отклони от него, дори когато остарее" (Притчи 22:6)

"Тези думи, които ти заповядвам днес,нека бъдат в сърцето ти и на тях да учиш прилежно децата си." (Второзаконие 6:6,7)

"За да ги знае идното поколение от децата, които ще се родят и които да се изправят и да ги разказват на своите деца, за да възложат надеждата си на Бога и да не забравят делата на Бога, а да пазят Неговите заповеди." (Пс.78:6,7)

Нашето виждане: Да научим децата да имат искрена и просветена вяра в Бога, да са благодарни за всяко Негово добро, уверено да казват "не" на греха и "да" на Божието водителство, да изграждат в себе си Христоподобен характер и вярност към Бога и църквата.

Възрастови групи: Тази година Неделното училище се посещава от над 70 деца на възраст от 18 месеца до 12 години. Всички учители и помощници преминават различни нива на обучение и подготовка, за да могат да посрещнат специфичните духовни, емоционални и физически нужди на всяка възрастова група.

От 18 месеца до 3 години: С много любов и търпение запознаваме децата с прекрасния свят, който Бог е сътворил за тях. Нашите служители ги благославят с молитва, песни и кратки истории, които да активират техните първоначални речеви и други умения.
Отговорник на групата: Васка Динева

От 3 до 6 години: Освен история за библейски времена, герои и събития, неделният урок съдържа и поучение върху основна истина от Божието слово, която се обвързва и с практическо приложение в живота на децата. Включени са допълнителни дейности като драматизация, куклено шоу, дискусия или история за съвременни герои на възрастта на децата, както и разнообразни игри съответстващи на тяхното нагледно-действено и нагледно-образно мислене.
Отговорник на групата: Стоянка Хамзова

От 6 до 8 години: Преди неделния урок, децата присъстват на богослужението на възрастните и са част от времето за хваление и поклонение на Бога. После заниманията им продължават с библейско поучение, съобразено с тяхното абстрактно-логическо мислене. Знанията им се поднасят по-задълбочено, водят се към самостоятелни умозаключения относно личността на Бога и взаимоотношенията им с Него.
Отговорник на групата: Светлана Аргирова

От 9 до 12 години: Набляга се на запаметяването на библейски стихове, анализиране на смисъла им и практическо приложение. Отправят се молитви за общи и конкретни нужди, събира се дарение за Божието дело и се споделят лични свидетелства от изтеклата седмица.
Отговорник на групата: Мариана Стоянова

Време и място на заниманията: Децата се посрещат в съответната стая 15 минути преди началото на неделната служба. За информация за разпределението на групите по стаи може да се обърнете към разпоредителите.

Работа с деца извън църква “Благовестие”: През изминалите години учителите от Детския отдел са работили с децата в църквите в Габър, Дебелт и Зидарово. Там те са служили на няколко групи по 20 деца от малцинствен и социалнослаб произход. Освен провеждане на библейски час на достъпен език, учителите имат виждане да помагат с ограмотяване, събиране на дрехи, храна и др. Понастоящем те служат в Долно Езерово.

Дългогодишен ръководител на Детския отдел е Мария Джамбазова. Ако желаете да се включите в детското служение или сте родител с въпроси относно децата - можете да се обръщате към нея. Нейната всеотдайност, педагогически познания и опит ще бъдат благословение за вас.


Юношеска служба

"Как може младежът да очисти пътя си? Като отдава внимание на Твоето Слово!" (Пс.119:9)
Ако си тийнейджър (от 12 до 16 год.) - съчувстваме ти! Днес животът ти си е почти екшън - отвсякъде те дебнат предизвикателства и опасности. Агресия на улицата, наркодилъри в училищния двор, сайтове с порнография и какво ли още не... Как да разпознаваш доброто от злото, какви са правилните взаимоотношения с връстниците ти, как да бъдеш най-доброто, за което Господ те е призвал и много други интересни теми ще дискутираш на юношеските срещи всяка събота от 15:00ч. на ул."Сливница" №36.
Освен, че ще заредиш сивото си вещество с жизненоважно знание от Библията, ще чуеш християнска музика на живо (о-хо!) и ще срещнеш истински приятели, с които ти предстоят много незабравими преживявания на излети и лагери. Въобще - не е за изпускане!
Строго поверително и само за възрастни: Ако вече не сте тийнейджър (ах, уви), но искате да помогнете прекрасните тийнейджърски събития да се случват или пък сте безпомощен родител на някое съкровище в "тази трудна възраст" - потърсете Нели Тончева.


Младежка служба

Всяка събота от 18:00ч. на ул."Сливница" №36 се събират млади християни (от 17 до 25 год.), които търсят Божията воля за живота си чрез дискусии върху Библията, молитва, съвременна християнска музика, младежки конференции и др.

За повече информация: пастор Живко Тончев


Библейско училище

Към църквата функционира задочен факултет към Висш Евангелски Богословски Институт - София. За повече информация относно програмата на обучение и записването във ВЕБИ - обръщайте се към Нели Тончева.


Молитвени групи

"Голяма сила има усърдната молитва на праведния." (Яков 5:16)
"Исус Христос е същият и вчера, и днес, и завинаги!" (Евреи 13:8)Ако желаете да представите своя молитвена нужда или просто да се присъедините към християни, които се молят с вяра, че и днес Господ спасява грешните, изцелява болните, освобождава поробените духом и дава мъдрост на търсещите – заповядайте на молитва преди неделната служба от 9.00 ч. в сградата на църквата.


Служение за жени "Лидия"

Жени с различно семейно положение се събират в сряда от 18.00 ч., за да израстват в Божието Слово, да се молят една за друга и да се насърчават от своите свидетелства.
За информация: Пепа Петкова


Музикално служение

Псалм 150: "Алилуя! Хвалете Бога в светилището Му, хвалете Го в небесния простор, дело на силата Му. Хвалете Го за мощните Му дела, хвалете Го според голямото Му величие. Хвалете Го с тръбен глас, хвалете Го с псалтир и арфа, хвалете Го с тъпанче и хора, хвалете Го със струнни инструменти и със свирки. Хвалете Го с високозвучни кимвали, хвалете Го с възклицателни кимвали. Всичко, което диша, нека хвали Господа: Хвалете Господа!"
На всяко богослужение група от 25 души музиканти и певци се радва да служи на Бога с дарбите си. Музикалните стилове са съвременни и разнообразни, а текстовете - провъзгласяват Божиите дела и насърчавет християните в пътя на вярата.

Групата има издадени албуми: “Живот с Бога” (1997), “Смисъл” (2003) и “Скрит съм в Теб” (2003).


Работа с нечуващи

"Защото всеки, който призове името на Господа, ще бъде спасен. Но как хората да потърсят помощ от Бога, ако не вярват в Него? А как да повярват, ако не са чували за Него? И как да чуят, ако никой не проповядва сред тях?" (Римл. 10:13,14)

Господ изявява любовта си към нечуващите като е промислил Благата вест да достигне до тях по един разбираем начин. На всяка служба в четвъртък и неделя е осигурен жестомимичен превод. Предлагаме специализирано издание на Евангелието от Йоан за нечуващи.
За повече информация търсете Румяна Загорчева


Домашни групи

На големите богослужения не винаги е възможно човек да получи отговор на свой специфичен въпрос или да представи лична нужда. Ето затова са домашните групи - там ще получите лично внимание, ще се с приятелите с други християни, ще дискутирате по интересуващи ви теми и ще се молят конкретно за вас.


Болнично служение

Исус Христос каза: "Болен бях и ме посетихте." (Матей 25:35) А в Стария завет четем: "Людете ми погинаха от липса на знание." (Осия 4:6)

"Сърце за болните и погиващите" - това е виждането на християните в болничното служение. Какво ги мотивира в продължение на повече от 15 години доброволно да се сблъскват с човешкото страдание? Много от болните, които посещават всяка събота в болницата или дома, са пред прага на смъртта. Затова те им носят едно живо послание - на надежда и мир, на изцерение, и на освобождение поради делото на Исус Христос на кръста! Когато болните желаят, християните ги благославят с молитва, насърчават ги със свидетелства, безплатни брошури и Нови завети.
Всеки понеделник от 17.30 ч. екипът от болничното служение провежда организационна среща, на която се молят за посещаваните болни, за лекарския персонал и за самото служение.
Ръководител: Светлана Гавраилова

Copyright© Blagovestie.com 2001-2012 , Всички права запазени.